Zakres usług

Pomiary elektryczne

Cennik

Kontakt

Pomiary elektryczne - cennik:

W przypadku małych zleceń:

Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia
(dawniej skuteczności zerowania)
    - do 10 punktów pomiarowych: 4 zł za punkt,
    - ponad 10 punktów: 2 zł za punkt

Badania wyłączników RCD (różnicowo-prądowych) - wszystkie typy
    - 30 zł za badanie

Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
    - 3 zł za obwód

Pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli 1 fazowych
    - do 10 obwodów: 8 zł za obwód,
    - powyżej 10 obwodów: 5 zł za obwód

Pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli 3 fazowych
    - do 10 obwodów: 12 zł za obwód,
    - powyżej 10 obwodów: 8 zł za obwód

Badania elektronarzędzi ręcznych
    - 15 zł za urządzenie

Pomiar rezystancji uziemień instalacji odgromowej
    - 40 zł za pomiar pierwszy,
    - 15 zł za następne,

Pomiar natężenia oświetlenia
    - 8,00 zł za pomiar.

Ceny netto, zawierają koszt robocizny i użytego sprzętu. Podane ceny są cenami netto (na fakturze VAT naliczony zostanie podatek VAT 22% - zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu dzisiejszym).

Do kosztów całkowitego zlecenia należy doliczyć:
    - Strona protokołu końcowego - 1 zł.
    - Dojazd ok. 1 zł za km (dojazd do 50 km - gratis!).

Przy dużych zleceniach możliwość negocjacji cen (w zależności od rodzaju prac, ich wielkości typu obiektu, itp.).